PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Tarieven per 1-2-2020

- individueel psychologisch onderzoek naar oa intelligentie, best passende onderwijsniveau, sociaal-emotioneel functioneren en eventueel beroepsinteresse. Er wordt gebruik gemaakt van oa de NIO test, de Wisc V, de WAIS IV-NL, de SON-R 6-40 en de IST.
Soms is het onderzoek aanleiding tot het verstrekken van een deskundigenverklaring op basis waarvan een aangepast examen kan worden aangevraagd. Voor het opstellen van die verklaring wordt € 75 berekend als deze onmiddellijk na het omderzooek wordt verstrekt.

U kunt bij ons leerlingen aanmelden vanaf de leeftijd van 6 jaar.

€ 690 a € 870 afhankelijk van vraagstelling
   

- Onderzoek naar alleen intelligentie en best passende schooltype

We can also test pupils coming from International schools or from other countries with the English/American Wisc-V at no extra charge

NIO/SON-R 6-40 € 275/WISC-V/WAIS-IV € 390

- hoogbegaafdheidsonderzoek € 690
- Groepsonderzoek: afhankelijk van groepsgrootte (max 15 lln) en vraagstelling € 65 a € 150 pp
   
   

- Adviesgesprek na onderzoek als u of wij dat noodzakelijk of gewenst vinden.Er wordt minimaal 1 uur in rekening gebracht.
- online consult of nabespreking

€ 90 per uur

max 20 minuten € 36
20 a 40 minuten € 72

- Reiskosten € 0.45 per km

BTW: deze bedragen zijn vrijgesteld van omzetbelasting omdat de onderzoeken worden uitgevoerd door een BIG-geregistreerd gz-psycholoog.

De kosten worden door ons bij de client in rekening gebracht.. In een aantal gevallen worden deze kosten door de zorgverzekeraar geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw polis. Neem vooraf contact met uw verzekering om hierover helderheid te krijgen. De praktijk voldoet aan alle eisen die een verzekeraar kan stellen: BIG-geregistreerd gz psycholoog, lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen, ingeschreven in het dyslexiedeskundigen bestand van NIP/NVO. Een verwijsbrief van de huisarts is vaak noodzakelijk om de kosten vergoed te krijgen.
Ook is het vaak mogelijk om de kosten van onderzoek, bv in het geval van dyslexie, af te trekken van de inkomstenbelasting.

Afzeggen/niet verschijnen - als u op de dag van het onderzoek afzegt of niet verschijnt worden de kosten volledig in rekening gebracht. Bij afzeggen op de dag voorafgaand aan het onderzoek wordt de helft van de kosten in rekening gebracht.

© 2022 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591