PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Vragenlijst ouders hoogbegaafdheid

Wij verwijzen u graag naar onze privacy policy.

Gegevens van de leerling

Jongen   Meisje


Ouder / verzorger 1

Ouder / verzorger 2

I. Algemeen

Wilt u omschrijven waarom u uw kind aanmeldt voor een Meer- en Hoogbegaafdheidsonderzoek?

2.a. Heeft u met iemand van school gesproken over deze aanvraag?

2.b. Zo ja, hoe heeft men hierop gereageerd?

Beste leerlingen van de klas.
Betere leerlingen van de klas.
Middelmatige leerlingen van de klas.
Zwakkere leerlingen van de klas.
Zwakste leerlingen van de klas.
3.b.
Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

Ja
Nee

4. Is uw kind al eerder onderzocht?
Zo ja, waar?

Wat was het resultaat?

5. Kenmerken

  Goed Gewoon Matig
  In sterke mate Doorsnee In geringe mate

Bijzonderheden

II. Ontwikkeling

6. Ontwikkeling

1. Hoe zijn de zwangerschap en de bevalling verlopen?

2. Hoe is de ontwikkeling van de grove motoriek verlopen? (zitten, kruipen, staan, lopen)

3. Hoe is de ontwikkeling van de fijne motoriek verlopen? (tekenen, knippen, schrijven)

4. Hoe is de taalontwikkeling verlopen?

5. Medische gegevens
a. Zijn er bijzonderheden betreffende het gehoor?
b. Zijn er bijzonderheden met de ogen?
c. Anderszins?

7. Slaapgewoontes
Ja
Nee

Veel
Doorsnee
Weinig

Licht
Diep

Ja
Nee

8. Opvoedingsproblemen
Ja
Nee

Ja
Nee

Indien ja, wat is de aard ervan?

III a. Sociale gewoontes

Ja
Nee

Ja
Nee

ouder zijn
even oud zijn
jonger zijn

Ja
Beperkt
Nee

Hecht
Oppervlakkig

Leidinggevend
Overheersend
Op gelijke voet
Ondergeschikt

Ja
Specifiek persoon
Nee

Ja
Nee

Bijzonderheden

III b. Liefhebberijen / interesses

In de eerste kolom geeft u met kruisjes aan of uw kind bepaalde interesses heeft.
In de tweede kolom kunt u aangeven hoe u die tijdsbesteding beoordeelt.

    Tijdbesteding Vaardigheid
  Interesse Doorsnee Veel Matig Goed Uitblinker

IV. Schoolsituatie

1. Ging het kind regelmatig naar de kleuterschool, crèche of speelzaal?
Indien ja, vond het kind het er prettig?
Indien nee, waarom ging het kind niet?

2. Zijn tijdens de baby- c.q. kleuterperiode bepaalde dingen opgevallen?
Welke?

3.a. Hoe ging het in de 1e groep?
3.b. Hoe ging het in de 3e groep?
3.c. Hoe verliep de overgang naar het voortgezet onderwijs?

4. Wat voor soort problemen doen zich nu voor?

5. Hoe reageert uw kind op deze problemen? (onzekerheid, faalangst, gedragsproble­men, fysieke klachten?)

V. Extra

1. Komt hoogbegaafdheid in uw familie voor?

2. Hebben er speciale gebeurtenissen plaatsgevonden in de familie zoals; scheiding, ongelukken of overlijden?

3. Zijn er andere gegevens die van invloed zijn op de (leer)prestaties van uw kind?

4. Is er iets wat u nog van belang lijkt te vermelden?

Dit formulier is ingevuld door

AkkoordverklaringContactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591