PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Vragenlijst dyslexie voor school

Wij verwijzen u graag naar onze privacy policy.

Gegevens van de leerling

Jongen   Meisje


1. Geef hieronder aan met welke vakken of vakonderdelen de leerling wel of geen problemen heeft.
Geef een gedetailleerde omschrijving van de problemen. Indien er te weinig schrijfruimte is, graag een bijlage meesturen. Uiteraard kunt u de betreffende vakdocenten deze vragen laten beant­woorden.

Nederlands

Engels

Frans

Duits

Aardrijkskunde

Geschiedenis

Economie

Biologie

Techniek

Wiskunde

Overige vakken

2. Hoe schat u de ernst van de gesignaleerde problemen in? Wat zijn mogelijke consequenties voor de voortgang op school?

3. Wanneer zijn de problemen geconstateerd?

4. Welke van de volgende factoren hebben een positieve of negatieve invloed op de leerresultaten.
Geef van iedere factor een korte omschrijving.

Werkhouding en taakgedrag (motivatie, inzet, concentratie, zelfstandigheid, reactie op slagen en falen)

Positieve factoren

Negatieve factoren

Sociaal-emotionele ontwikkeling (internaliserend probleemgedrag: stil, teruggetrokken, angstig; externaliserend probleemgedrag: agressief, opstandig uitdagend; contacten met docenten en leerlingen, inlevingsvermogen)

Positieve factoren

Negatieve factoren

Lichamelijke ontwikkeling (eventueel medische problemen met gezichtsvermogen of gehoor, veel­vuldig lichamelijke klachten als hoofdpijn en buikpijn)

Positieve factoren

Negatieve factoren

De gezinssituatie (betrokkenheid ouders, acceptatie van de problemen, mogelijkheid tot ondersteuning)

Positieve factoren

Negatieve factoren

De schoolsituatie (pedagogisch klimaat, aanpak en houding docenten, aanwezigheid faciliteiten)

Positieve factoren

Negatieve factoren

5. Welke maatregelen zijn tot nu toe genomen om het leerrendement op de verschillende onderdelen te vergroten? Graag een omschrijving van zowel inhoud (inclusief gebruikte materialen) als frequentie van hulp in de klas en/of in uren remedial teaching. Geef ook aan of er faciliteiten aan de leerling verleend zijn, zoals tijdverlenging, groter lettertype, gebruik van laptop, leespen e.d. en bij welk vak de leerling daarvan gebruikmaakt.

6. Wat zijn volgens u verklaringen voor de problemen?

7. Welke vragen zou u door het onderzoek beantwoord willen zien?

8. Welke zaken die niet in deze vragenlijst aan de orde zijn gekomen, acht u nog van belang voor het beantwoorden van uw vragen?

Dit formulier is ingevuld door


Wat is uw relatie tot de leerling?

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591