PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Schoolkeuze onderzoek

Zowel in groep 8 van het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs en mbo/hbo kan er behoefte zijn aan verheldering van de capaciteiten van een leerling en het daarbij best passende onderwijsniveau. Wat is zijn of haar niveau nu precies? Wat zijn de sterke en zwakke punten? Waar moet extra aandacht aan worden besteed? Een verkeerde schoolkeuze leidt meestal tot grote problemen en verspilling van talent.

Tussen de basisschool en ouders bestaat nogal eens verschil van inzicht over de mogelijkheden van een leerling en soms zijn ouders het niet eens met het voorlopig schooladvies. Soms heeft een leerling de Cito-toets niet goed gemaakt en wil een herkansing. Een capaciteitenonderzoek of anders gezegd intelligentietest brengt dan vaak duidelijkheid. Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van de NIO test (soms NIO toets genoemd), de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau, of van de Wisc-III test.

Maar ook in het voortgezet onderwijs lijkt een leerling soms tot meer in staat dan aanvankelijk werd gedacht en wil men in klas 1 of 2 weten of bijvoorbeeld opstromen van vmbo-t naar havo haalbaar is. Een andere keer rijst er twijfel bij een gymnasium-kandidaat of de talige kant wel sterk genoeg is voor gym en of doorstromen naar vwo niet beter is. Afhankelijk van de vraagstelling kunnen deze onderzoeken individueel of groepsgewijs worden afgenomen. Afhankelijk van wie de aanvrager is, school of ouders, en het aantal leerlingen kunnen de onderzoeken in onze praktijk of op school worden verricht.

De onderzoeken bestaan doorgaans uit een intelligentietest, (NIO, Wisc-III of WAIS IV) in overleg aangevuld met bv een faalangsttest of motivatie-test, onderzoek naar het didactisch niveau of naar een ander aspect dat voor de aanvrager van het onderzoek relevant is. De NIO (soms zegt men Nio test, soms NIO toets)is een test die zowel groepsgewijs als individueel kan worden afgenomen, de Wisc III wordt altijd individueel afgenomen.

Als u meer wilt weten over de NIO-test dan kunt u op de pagina FAQ een leeswijzer openen betreffende de NIO.

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591