PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie

Als middels onderzoek wordt vastgesteld dat er bij een leerling sprake is van dyslexie en/of dyscalculie dan kan een verklaring worden verstrekt die recht geeft op maatregelen ter dispensatie en compensatie. Dyslexieonderzoek en dyscalculieonderzoek moet voldoen aan wettelijke eisen en alleen een gz-psycholoog mag een verklaring verstrekken. De dyslexieverklaring wordt, indien de uitkomsten van de dyslexietest daartoe aanleiding geven, tegen meerprijs opgesteld. Steeds meer verzekeringen vergoeden de kosten van deze onderzoeken en onze onderzoeken voldoen aan alle eisen die een verzekeraar redelijkerwijs kan stellen.

Het is alleen mogelijk na de dyslexietest een dyslexieverklaring te verstrekken als aan het onderzoek een periode van gerichte behandeling vooraf is gegaan die onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Eén van de twee criteria namelijk om vast te kunnen stellen dat er sprake is van dyslexie is dat de didactische resistentie wordt aangetoond. Oftewel: de problematiek blijft ook na gerichte hulp bestaan.

Dyslexieonderzoek vindt in de regel individueel plaats. Er zijn echter ook, voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, mogelijkheden voor een goedkoper groepsonderzoek. In principe kunnen alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Randstad losse leerlingen aanmelden voor een groepsgewijze dyslexietest, wij zetten deze leerlingen op een spaarlijst en bij 5 aanmeldingen wordt een datum vastgesteld.

Dyscalculieonderzoek wordt alleen individueel verricht.

Ons hoofdkantoor bevindt zich in Vleuten bij Utrecht en we zijn goed daar bereikbaar per openbaar vervoer en per de auto. Indien gewenst kan het onderzoek ook worden verricht op een andere locatie, bv op school of in een flexkantoor van Regus in uw omgeving.

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591