PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Hoe kunt u zich aanmelden

Een leerling kan worden aangemeld door zowel ouders als door school als door een instantie (justitie, leerplicht, voogdijvereniging). Als een school een leerling aanmeldt dan wordt alleen onderzoek uitgevoerd als ouders schriftelijk toestemming geven. Voor het aanvragen van een onderzoek kunt u bellen met onderstaand nummer of mailen of hieronder één van de aanmeldingsformulieren downloaden, invullen en naar onderstaand adres sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij vragen alleen informatie op bij derden na schriftelijke toestemming daartoe van de ouders.

Rapportage van het onderzoek wordt verstrekt aan de ouders/client in het geval van een individueel psychologisch onderzoek. In het geval van een groepsgewijs uitgevoerd onderzoek wordt ouders vooraf de keuze geboden de rapportage alleen aan hen te verstrekken danwel aan ouders en school.

Adres- en contactgegevens

Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030-6775917
Email info@praktijkvoorschoolpsychologie.nl

Bewaartermijn dossier.
De in het kader van het onderzoek verzamelde gegevens en rapportage wordt tot vijf jaar na afname van het onderzoek bewaard en daarna vernietigd.

Beroepscode voor psychologen
Al onze werkzaamheden vinden plaats conform de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen en de Praktijkrichtlijne voor psychologen en pedagogen werkzaam in het onderwijs.

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591