PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Hoogbegaafdheidsonderzoek

Hoogbegaafde leerlingen hebben het vaak niet makkelijk op school en in hun leven. Hun grote ontwikkelingsvoorsprong, snellere denken en grote kennishonger wordt niet altijd door leraren en medeleerlingen juist beoordeeld, gewaardeerd noch gevoed. Naarmate ze langer tekort komen dreigt afhaken en onderpresteren. Ook kunnen er gedragsproblemen en sociale problemen ontstaan. Het is essentieel dat tijdig wordt vastgesteld of een leerling daadwerkelijk hoogbegaafd is zodat een passend aanbod kan worden geformuleerd.

Dit betekent dat onderzoek naar hoogbegaafdheid zich niet alleen richt op bepaling van de intelligentie middels een afname van de Wisc-III-test maar ook een beeld geeft van een aantal persoonlijke kenmerken middels vragenlijsten en een gesprek.

Een hoogbegaafdheidsonderzoek duurt ongeveer drie a vier uur. Voorafgaand aan het onderzoek vullen ouders een vragenlijst in. Deze vragenlijst kunt u downloaden van de website. Het onderzoek wordt gevolgd door een adviesgesprek.

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591