PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Psychologisch onderzoek naar mogelijke leerproblemen en gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblemen of stoornissen

Soms loopt een leerling vast in basisonderwijs of voorgezet onderwijs en is niet duidelijk waarom het niet goed gaat. Psychologisch onderzoek, voorafgegaan door een intakegesprek,  is dan noodzakelijk om te verhelderen wat er speelt en wat er aan gedaan kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan onderzoek naar specifieke leerproblemen, intelligentie, maar ook naar add of adhd, onderzoek naar een mogelijke persoonlijkheidsstoornis als depressie of autisme/pdd-nos of onderzoek naar bijvoorbeeld faalangst, motivatie of zelfvertrouwen. Naar aanleiding van het onderzoek wordt in een adviesgesprek besproken welke stappen moeten worden gezet en of bijvoorbeeld aanmelding voor een leerlinggebonden financiering (lgf) of cluster 4 onderwijs gewenst is. Zowel ouders als school kunnen initiatief nemen tot aanmelding. Als school het initiatief neemt wordt altijd gevraagd schriftelijk toestemming te geven voor het onderzoek.

Wij behandelen niet zelf maar zullen na onderzoek gericht doroverwijzen naar een gespecialiseerde behandelaar als dat nodig is. U hoeft dus niet bang te zijn voor het preken voor eigen parochie, ons advies is geheel onafhankelijk.

De tijdsduur en de kosten van het onderzoek hangen af van de vraagstelling en het verloop van het onderzoek. Tijdens het intakegesprek kunnen we daar een preciezere opgaven van doen. Vraag ivm de kosten in ieder geval aan de huisarts een verwijsbrief.

Contactgegevens
Praktijk voor Schoolpsychologie
Schoolstraat 62
3451 AG Vleuten
030 - 6775917
leokoster@praktijkvoorschoolpsychologie.nl Stel een vraag
 
© 2024 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591