PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Praktijk voor Schoolpsychologie


De praktijk is gevestigd in Amsterdam en Vleuten en wordt geleid door Drs Leo Koster.
Leo Koster is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (Big-register 29050164425) en heeft 40 jaar ervaring als schoolpsycholoog in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs als hoger onderwijs. Leo Koster is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is ingeschreven in het register dyslexiedeskundigen van NIP/NVO. Sinds kort is hij als één van de eerste Nederlandse psychologen gecertificeerd Europsychologist en kan daarmee in heel Europa werkzaam zijn. Tevens is hij lid van de wereldwijde schoolpsychologenorganisatie ISPA. Van 1994 tot 2015 was hij lid van de inmiddels opgeheven Regionale Verwijs Commissie Utrecht.

Vanaf 2000 tot 2010 gaf hij leiding aan de Atlas OnderwijsAdviesGroep in Amsterdam, onderdeel van het ABC en later dan ook ABC Atlas geheten. Onder zijn leiding werd Atlas een begrip in Amsterdam en omgeving. in 2010 startte hij met de Praktijk Voor Schoolpsychologie met de hoofdvestiging in Vleuten/Utrecht.
In andere regio's van het land zoals bv Amsterdam, Haarlem, Rotterdam wordt gewerkt op scholen of in flexibele kantoorruimtes van Regus.
Daanaast is de praktijk actief in de Algarve tbv de vele Nederlandse leerlingen in Zuid-Portugal.

Nelleke van Kempen, secretariaat, financien

De praktijk werkt nauw samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, met Samenwerkingsverbanden, afdelingen DMO, afdelingen Leerplicht, etc. Maar ook ouders en leerlingen/studenten zelf kunnen contact met de Praktijk opnemen als er vragen zijn rond functioneren binnen school of studie.

U kunt bij ons terecht voor:

  • psychologisch onderzoek en advies in het kader van schoolkeuze en het best passende onderwijsniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oa de NIO test, de Wisc III, de WAIS IV, SON-R 6-40 of IST en diverse andere instrumenten en vragenlijsten
  • ook leerlingen die nieuwkomen of terugkomen naar Nederland (expat-leerlingen) kunnen worden getest met het oog op schoolkeuze. Er kan dan, naast de hierboven genoemde instrumenten, ook gebruik gemaakt worden van de Engelstalige Wisc-IV of de non-verbale SON-R 6-40.
  • bij leerlingen die mogelijk onderpresteren kan onderzoek worden naar de begaafdheid, motivatie, faalangst, huiswerkhouding, etc
  • aanvullend onderzoek middels bv de NIO of de Wisc voor een verdere onderbouwing van het advies van de basisschool of als second opinion
  • psychologisch en didactisch onderzoek in het kader van determinatie, sectorkeuze en profielkeuze in het voortgezet onderwijs
  • een beroepskeuzetest of adviesgesprek bij vragen over de studiekeuze
  • psychologisch onderzoek en didactisch onderzoek naar leer- en/of gedragsproblemen zoals add of adhd, concentratieproblemen, sociale problemen, zwakke motivatie, depressie, etc
  • onderzoek naar dyslexie of dyscalculie, zowel in basisonderwijs als voortgezet onderwijs als vervolgonderwijs
  • onderzoek naar hoogbegaafdheid met gebruik making van oa een intelligentietest (Wisc III of IV), vragenlijsten en andere onderzoeksmiddelen

Het basisschooladvies is voortaan bepalend! Belangrijk dus dat ouders en school het met elkaar eens zijn!
In de nieuwe regels betreffende het doorstromen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is er het nodige veranderd. Het advies dat de basisschool geeft moet door de vo-school worden gevolgd.
Het is dus van het grootste belang dat ouders en basisschool het echt met elkaar eens zijn over het advies. En dat bij twijfel of verschil van inzicht tijdig actie wordt ondernomen ter onderbouwing of als second opinion. Voordat het advies wordt vastgesteld kan namelijk nog wel een NIO of een Wisc-III test of ander instrument worden gedaan dat meeweegt in het advies.
Wij kunnen een NIO of Wisc-III afname verzorgen en, met vele jaren ervaring in het geven van schoolkeuzeadviezen, een rol spelen in het verhelderen van de voor de leerling best passende vorm van vervolgonderwijs. Bel ons voor meer informatie.

 

Groepstest dyslexie in Vleuten en Amsterdam
Vanaf juni 2021 bieden we geen groepstesten dyslexie voor het vo meer aan. Het kost teveel tijd en het duurt te lang om van een groep leerlingen alle benodigde informatie te verzamelen waardoor dit product verliesgevend werd. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om leerlingen aan te melden voor een individueel dyslexieonderzoek.

 

NIO-groepstesten
Regelmatig worden er groepsafnames van de NIO-test gedaan. Deze worden door ons aangeboden in Vleuten en in Amsterdam.
De eerstvolgende groepsafname in Amsterdam is 11 februari op Fons Vitae lyceum.
De eerstvolgende groepsafname van de NIO in Vleuten is datum volgt.
Deelname kost € 125 per leerling. De afname start om 09.00 en duurt tot 11.00. Binnen 5 werkdagen ontvangt u het verslag. U kunt ons bellen of mailen voor aanmelding. Er wordt gebruik gemaakt van de vernieuwde NIO test.

 

Corona
De maatregelen ivm het Corona-virus leiden tot, hopenlijk tijdelijk, een aantal veranderingen binnen ons werk. in ons werk houden wij ons strict aan de RIVM-aanbevelingen: we houden 1.50 meter sfstand, geven geen hand, de proefleider werkt vanachter een preventiescherm, al het materiaal dat we gebruimen wordt voor en na het onderzoek gedesintecteerd.
Individueel onderzoek is mogelijk, of groepsonderzoek mogelijk is onder de huidige beperkende maatregelen moet van geval tot geval bekeken worden. Na 1 juni kunnen we waarschijnlijk weer op vo-scholen groepsonderzoeken doen.
Sommige onderzoeken, intakes en nabesprekingen kunnen worden gedaan in onze testzaal waar voldoende ruimte tussen de gesprekspartners kan worden gecreëerd.
Bent u zelf of uw kind niet klachtenvrij dan kan het onderzoek of gesprek niet plaatsvinden.
Onderzoeken en gesprekken kunnen alleen op afspraak plaatsvinden.

 
© 2021 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591