PRAKTIJK VOOR SCHOOLPSYCHOLOGIE

Praktijk voor Schoolpsychologie


De praktijk is gevestigd in Amsterdam en Vleuten en wordt geleid door Drs Leo Koster.
Leo Koster is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog (Big-register 29050164425) en heeft 40 jaar ervaring als schoolpsycholoog in alle vormen van regulier en speciaal onderwijs, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs als hoger onderwijs. Leo Koster is lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en is ingeschreven in het register dyslexiedeskundigen van NIP/NVO. Sinds kort is hij als één van de eerste Nederlandse psychologen gecertificeerd Europsychologist en kan daarmee in heel Europa werkzaam zijn. Tevens is hij lid van de wereldwijde schoolpsychologenorganisatie ISPA. Van 1994 tot 2015 was hij lid van de inmiddels opgeheven Regionale Verwijs Commissie Utrecht.

Vanaf 2000 tot 2010 gaf hij leiding aan de Atlas OnderwijsAdviesGroep in Amsterdam, onderdeel van het ABC en later dan ook ABC Atlas geheten. Onder zijn leiding werd Atlas een begrip in Amsterdam en omgeving. in 2010 startte hij met de Praktijk Voor Schoolpsychologie met de hoofdvestiging in Vleuten/Utrecht.
In andere regio's van het land zoals bv Amsterdam, Haarlem, Rotterdam wordt gewerkt op scholen of in flexibele kantoorruimtes van Regus.
Daanaast is de praktijk actief in de Algarve tbv de vele Nederlandse leerlingen in Zuid-Portugal.

Nelleke van Kempen, secretariaat, financien

De praktijk werkt nauw samen met scholen voor primair en voortgezet onderwijs, met Samenwerkingsverbanden, afdelingen DMO, afdelingen Leerplicht, etc. Maar ook ouders en leerlingen/studenten zelf kunnen contact met de Praktijk opnemen als er vragen zijn rond functioneren binnen school of studie.

U kunt bij ons terecht voor:

  • psychologisch onderzoek en advies in het kader van schoolkeuze en het best passende onderwijsniveau. Hierbij wordt gebruik gemaakt van oa de NIO test, de Wisc III, de WAIS IV, SON-R 6-40 of IST en diverse andere instrumenten en vragenlijsten
  • ook leerlingen die nieuwkomen of terugkomen naar Nederland (expat-leerlingen) kunnen worden getest met het oog op schoolkeuze. Er kan dan, naast de hierboven genoemde instrumenten, ook gebruik gemaakt worden van de Engelstalige Wisc-IV of de non-verbale SON-R 6-40.
  • bij leerlingen die mogelijk onderpresteren kan onderzoek worden naar de begaafdheid, motivatie, faalangst, huiswerkhouding, etc
  • aanvullend onderzoek middels bv de NIO of de Wisc voor een verdere onderbouwing van het advies van de basisschool of als second opinion
  • psychologisch en didactisch onderzoek in het kader van determinatie, sectorkeuze en profielkeuze in het voortgezet onderwijs
  • een beroepskeuzetest of adviesgesprek bij vragen over de studiekeuze
  • psychologisch onderzoek en didactisch onderzoek naar leer- en/of gedragsproblemen zoals add of adhd, concentratieproblemen, sociale problemen, zwakke motivatie, depressie, etc
  • onderzoek naar dyslexie
  • onderzoek naar hoogbegaafdheid met gebruik making van oa een intelligentietest (Wisc III of IV), vragenlijsten en andere onderzoeksmiddelen

Het basisschooladvies is voortaan bepalend! Belangrijk dus dat ouders en school het met elkaar eens zijn!
In de nieuwe regels betreffende het doorstromen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is er het nodige veranderd. Het advies dat de basisschool geeft moet door de vo-school worden gevolgd.
Het is dus van het grootste belang dat ouders en basisschool het echt met elkaar eens zijn over het advies. En dat bij twijfel of verschil van inzicht tijdig actie wordt ondernomen ter onderbouwing of als second opinion. Voordat het advies wordt vastgesteld kan namelijk nog wel een NIO of een Wisc-III test of ander instrument worden gedaan dat meeweegt in het advies.
Wij kunnen een NIO of Wisc-III afname verzorgen en, met vele jaren ervaring in het geven van schoolkeuzeadviezen, een rol spelen in het verhelderen van de voor de leerling best passende vorm van vervolgonderwijs. Bel ons voor meer informatie.

 

Vanaf 1 april einde dyslexieonderzoek
Vanaf 1 april 2022 kunt u geen leerlingen meer aanmelden voor dyslexieonderzoek. Na 44 jaar stoppen we met deze onderzoeken ivm gefaseerde afbouw van de praktijk en het feit dat met de nieuwe regelgeving deze onderzoeken veel arbeidsintensiever worden dan voorheen.

 
© 2023 praktijkvoorschoolpsychologie.nl • Website door: IZI Services webdesign | Privacy policy
www.praktijkvoorschoolpsychologie.nl E-mail: info@schoolpsy.nl KvK Utrecht 30277927 IBAN BNL12INGB0004825942 Schoolstraat 62, 3451 AG Vleuten tel: 030-677591